Adverti Consulting


Adverti Consulting arbejder med megatrends, strategi og kommunikation.


I en tid med voldsomme omvæltninger og stor forandringshastighed er det afgørende at virksomheden forstå de drivkræft som påvirker virksomheden omgivelser og diktere udviklingen.


Det handler om at være attraktiv. Er man attraktiv, evner man at tiltrække de afgørende ressourcer i form af kompetencer, kapital og ideer der skal til for at opnå en stærk konkurrenceposition. Attraktive virksomheder har samtidig væsentlig bedre muligheder for at manøvrere og påvirke sine omgivelser.  

Attraktion er et spørgsmål om autencitet, originalitet og være i balance. Her er flotte mission statements, slogans og glittede brochurer ikke nok. Attraktion forudsætter, at man er tro mod sin egen identitet. Det er derfor afgørende, at virksomhed finder ind til og får formuleret sin sande, autentiske identitet og tilsvarende logik. Det udgør fundamentet for virksomhedens valg og fortolkning af dens værdier samt understøtter strategiske valg og handlinger. 


Identitet handler om, hvem man er. Det vil sige virksomhedens selvbillede og andres opfattelse af virksomheden. Det kan være en fordel, at der er et stort sammenfald mellem éns og andres opfattelse, fordi det giver en form for eksistentiel balance. 

Ordet "identitet" stammer fra den latinske rod idem, som betyder "den samme". Når man taler om en virksomheds identitet, er det vigtig, at der er noget, som "altid" er det samme. 


Identiteten kan være meget forskellig fra virksomhed til virksomhed, selvom de laver det samme. En bank kan f.eks. være en It-platform med tilknyttet brands, et rådgivnings hus, en effektiv allokator af kapital eller en lokal mellemhandler af kapital.


Virksomhedens identitet er bestemmende for valget af værdier og fortolkning af disse. Værdier er ikke selvbærende enheder. Identiteten udgør samtidig en defineret ramme for strategiske valg og fravalg.

Hvis intereseret, så kan Adverti Consulting kontaktes på +30 70 36 26. Eller send en besked via kontakt formularen: 

 
 
 
 


I en tid med store forandringer og stigende krav til virksomhedernes sociale ansvarlighed er der behov for at få defineret selve kernen i virksomheden.


Keld Holm, Ejer af Adverti Consulting. Tidl. Cheføkonom, Forfatter Til "Lottosamfundet" og foredragsholder samt  Formand for Selskabet for Fremtidsforskning.